Different Sayings in English with Estonian, Swedish and Lithuanian equivalents.

 

English

Estonian

Swedish

Lithuanian

1. A cracked bell can never sound well.

Mõranenud kell ei helise kunagi hästi.

 

Garsiai skamba kaip sudužęs varpas.

2. A friend is never known till needed.

Sõpra tuntakse hädas.

I nöden prövas vännen.

Draugą bėdoje pažinsi.

3. Every white has its black and every sweet is sour.

Igal heal omad vead.

Även solen har sina fläckar.

Lazda turi du galus.

4. Every why has

its wherefore. (reason)

Igal miksil on oma põhjus.

Allt händer av en anledning.

Nėra mirties be priežasties.

5. Everything is good in its season.

Iga asi on hea omal kohal ja õigel ajal.

Var sak har sin tid.

Viskam savas laikas.

6. Knowledge is power.

Teadmistes peitub jõud.

Kunskap är makt.

Žinios – mokslų motina.

7. Lies have short legs.

Valel on lühikesed jalad.

Lögnen har inga ben, men är likväl snabblöpare.

Melo kojos trumpos.

8. Like a needle in a haystack.

Nagu nõel heinakuhjas.

Som en nål i en höstack.

Adata šieno kupetoje.

9. Like father like son.

Käbi ei kuku kännust kaugele.

Sådan far sådan son.

Obuolys nuo obels netoli rieda.

10.Live yourself and let others live.

Ela ise ja lase teistel elada.

 

 

11.Many words cut (hurt) more than swords.

Paljud sõnad haavavad rohkem kui mõõgad.

Ord kan bränna mer än eld.

Liežuvis skaudesnis už botagą.

12.Pride goes before fall.

Uhkus ajab upakile (uhkus käib enne langemist).

Högmod går före fall.

 

13.Saying and doing are different things.

Rääkimine ja tegemine on kaks eri asja.

Säga är en sak, göra en annan.

Pasakyti lengviau nei padaryti.

14. Score (measure) twice before you cut once.

Kaks korda mõõda, üks kord lõika.

Det är bättre att stämma i bäcken än i ån.

Devynis kartus pamatuok – dešimtą kirpk.

15.Self done is well done.

Ise tehtud, hästi tehtud.

Var och en är sin egen lyckas smed.

Ką darai – daryk gerai.

16.Still waters run deep.

Vaikne vesi, sügav põhi.

I de lugnaste vatten går de största fiskarna.

Tyli kiaulė gilią šaknį knisa.

17.Trust the ears less than the eyes.

Usalda kuuldut vähem kui nähtut.

 

 

18.Wait and see.

Elame, näeme.

Vänta och se.

Pagyvensim– pamatysim.

19.What is lost is lost.

Mis on kadunud, seda enam tagasi ei saa.

 

Sunku atrasti, bet lengva prarasti.

20.Who breaks, pays.

Ise keetsid pudru kokku, ise ka söö.

 

Prisivirei košės, tai ir srėbk.